Farklılıklarımız

 

Portre Sanatta uygulanan yaratıcı drama ve tiyatro atölye programları, hedeflerini gerçekleştirebilmek amacıyla, akademik işleyişini sürekli geliştirilebilir bir düzeyde desteklemektedir. Bunun için:


  1. 1)Kontenjanlar: Etkinliklerin verimli bir halde yürütülebilmesi için, gruplara en fazla 12 öğrenci alınmaktadır.

  2. 2)Yerleştirme: Program yapısı ve uygulama sürecinde katılımcıların aynı yaşta olması prensibi gözetilmektedir. Hatta katılımcıların gelişim düzeyine göre çoğu zaman ay farkı bile gözetilmektedir.

  3. 3)Programlama: Uygulanacak programlar alanında deneyimli ve uzman liderler tarafından tasarlandıktan sonra, Dramaturg, Yaratıcı Drama Bilim Uzmanı, Çocuk gelişimi Uzmanı ve Psikolog tarafından değerlendirmeye alınır. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra uygulanır.

ankara drama kursu, yaratıcı drama, yaratıcı drama kursu, çocuklar için yaratıcı drama kursu, çocuklar için tiyatro kursu, çocuklar için tiyatro, çocuklar için yaratıcı drama, çocuklar için sanatsal faaliyetler,çocuklarla sanat eğitimi,liseler için tiyatro çalışması, gençlerle tiyatro çalışması ankara drama kursu, yaratıcı drama, yaratıcı drama kursu, çocuklar için yaratıcı drama kursu, çocuklar için tiyatro kursu, çocuklar için tiyatro, çocuklar için yaratıcı drama, çocuklar için sanatsal faaliyetler,çocuklarla sanat eğitimi,liseler için tiyatro çalışması, gençlerle tiyatro çalışması ankara drama kursu, yaratıcı drama, yaratıcı drama kursu, çocuklar için yaratıcı drama kursu, çocuklar için tiyatro kursu, çocuklar için tiyatro, çocuklar için yaratıcı drama, çocuklar için sanatsal faaliyetler,çocuklarla sanat eğitimi,liseler için tiyatro çalışması, gençlerle tiyatro çalışması ankara drama kursu, yaratıcı drama, yaratıcı drama kursu, çocuklar için yaratıcı drama kursu, çocuklar için tiyatro kursu, çocuklar için tiyatro, çocuklar için yaratıcı drama, çocuklar için sanatsal faaliyetler,çocuklarla sanat eğitimi,liseler için tiyatro çalışması, gençlerle tiyatro çalışması ankara drama kursu, yaratıcı drama, yaratıcı drama kursu, çocuklar için yaratıcı drama kursu, çocuklar için tiyatro kursu, çocuklar için tiyatro, çocuklar için yaratıcı drama, çocuklar için sanatsal faaliyetler,çocuklarla sanat eğitimi,liseler için tiyatro çalışması, gençlerle tiyatro çalışması

  1. 4)Uygulama: Etkinlikler her katılımcının en etkin şekilde yer alması gözetilerek uygulanmaktadır. Uygulama sırasında çift lider grupta yer almakta, öğrenciler gözlemlenmekedir. Belli periodlarda eğitim koordinatörü ve psikolog gözlem yapmakta ve değerlendirmelerde bulunmaktadır.

  2. 5)Değerlendirme:

  3. a)Gün Sonu Değerlendirme: Eğitimciler, psikolog, çocuk gelişimi uzmanı, yaratıcı drama bilim uzmanı ve dramaturgla toplanırlar. Grup içi geliştirilmesi gereken noktalar, öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda gelecek haftanın programları için ortak kararlar alınır.

  4. b)Dönem Değerlendirme: Her dönem sonunda geliştirilen ölçek doğrultusunda katılımcılar değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme velilerle paylaşılır.